Sin título-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelonesa doblement graduada com a tècnica superior en disseny i producció editorial i com a tècnica superior en gràfica publicitària.


Barcelonesa doblemente graduada como técnica superior en diseño y producción editorial  y como técnica superior en gráfica publicitária.